Studia z BI

Studia BI, pod których to skrótem kryje się nazwa Business Intelligence, to obecnie coraz popularniejszy kierunek studiów. Dla kogo kierowane są te studia i jakich umiejętności one uczą? Studia Business Intelligence mają za zadanie dostarczyć studentom szeroką wiedzę z zakresu tego jak w praktyce wykorzystywać metody analityczne oraz wszelkie dostępne systemy służące do wspomagania decyzji biznesowych. Wiedza z tego zakresu będzie szczególnie przydatna dla osób, które na co dzień zarządzają firmami zajmującymi się sprzedażą, handlem i relacjami z klientem. Skorzysta z niej zarówno właściciel wielkiej korporacji, jak i lider start up’u.

Praktyczne wykorzystanie metod analitycznych pozwoli w firmie zwiększyć obroty i zyski ze sprzedaży, a także wpłynie na poprawienie relacji z klientem. Studia BI mają wymiar praktyczny i zdecydowana większość zajęć jest prowadzona przez praktyków, którzy na co dzień pracują jako managerowi i zarządcy dużych firm biznesowych. Na zajęciach studenci uczą się praktycznych zastosowań zdobytej wiedzy i przez cały czas mają styczność z ludźmi na co dzień pracującymi w branży.

Ma to podwójną zaletę, gdyż nie tylko pomaga im szkolić i podnosić umiejętności, ale daje także szansę na nawiązanie kontaktów, które niewątpliwie ułatwią w przyszłości znalezienie pracy. Ponieważ studia BI to zajęcia przede wszystkim praktyczne, prowadzone przez zawodowców, to na co dzień studenci mają szanse sprawdzenia się w praktycznym wykonywaniu zadań a także możliwość uczestnictwa w stażach organizowanych przez firmy partnerskie. Staże takie dają szanse na stałe zatrudnienie.

lider start up'u