Zarządzanie jakością życia studia

Zarządzanie jakością życia to studia, które łączą w sobie zagadnienia z nauk społecznych oraz z ekonomii. Dążą one do tego, aby studentów przygotować z do zarządzania jakością w takich aspektach życia jak np. dostęp do służby zdrowia, poziom zadowolenia społecznego czy ogólny standard życia wynikający m.

in. z dostępu do nowości technologicznych. W najogólniejszym uproszczeniu jakość życia ściśle wiąże się z dobrobytem ekonomicznym, stąd też studia z tego zakresu skupiają się głównie na tym aspekcie nauki.

Pod tym rozumieniem dobrobytu rozumie się przede wszystkim Produkt Narodowy Brutto oraz umiejętne zarządzanie nim. Dlatego też studenci kierunku Zarządzanie jakością życia spotkają się w swoim programie studiów m.in.

z takimi przedmiotami jak finanse i rachunkowość. Jednak zarządzanie jakością życia to nie tylko kapitał ekonomiczny oraz dostęp do niego. To także takie zagadnienia jak np.

czas wolny i sposób, w jaki jest on wykorzystywany przez ludzi. Dlatego też w ramach studiów znajdą się zajęcia z zarządzania czasem i organizacji pracy. Poziom jakości życia to również aspekty ściśle związane ze środowiskiem naturalnym i poziomem zanieczyszczeń.

Studenci dowiedzą się jak minimalizować wszelkie zanieczyszczenia oraz negatywny wpływ na otaczające nas środowisko naturalne. Dowiedzą się jak na jakość życia wpływają warunki miejskie i jak skutecznie je modyfikować, by te jakość podnosić (np. poprzez zmniejszanie hałasu czy usuwanie zaśmiecenia w otoczeniu).