Animacja studia

Animacja to jedne z popularniejszych studiów podyplomowych jakie są obecnie wybierane przez absolwentów kierunków związanych z filmem, produkcją i realizacją obrazu. Studenci tego kierunku dowiedzą się m.in. tego w jaki sposób powstaje animacja – od pomysłu, przez projekt, tworzenie aż do ostatecznej realizacji.

Podczas programu studiów studenci będą uczestniczyć z zajęciach warsztatowych, które mają przede wszystkim charakter praktyczny. Naucza się tworzenia efektów specjalnych, obróbki animacji, realizacji krótkometrażowych filmów jak i produkcji teledysków muzycznych. Studenci animacji poznają też tajniki przygotowywania animowanych spotów reklamowych oraz tworzenia animacji przygotowanych do wyświetlania na nośnikach różnego typu. Zajęcia znajdujące się w programie studiowania animacji to jednak nie tylko zajęcia dotyczące samej produkcji i projektowania takiej animacji.

Studenci będą bowiem uczestniczyli także w zajęciach z obróbki i realizacji dźwięku, nauczą się też pracy z najpopularniejszymi programami wykorzystywanymi zarówno do pracy z obrazem jak i z dźwiękiem. Absolwenci tego kierunku będą także mieli umiejętności operatorskie. Będą mogli pracować m.in.

przy produkcji filmowej, tworzeniu animacji komputerowych, teledysków muzycznych, będą mieli także uprawnienia do pracy przy montażu oraz obróbce dźwięku i obrazu. Aby z wynikiem pozytywnym ukończyć studia na kierunku animacja należy pozytywnie zdać egzamin, przedstawić film dyplomowy oraz obronić swoją pracę dyplomową.