Laboratorium programowania urządzeń mobilnych Poznań

Programowanie urządzeń mobilnych to stosunkowo nowy kierunek studiów podyplomowych, który jest kierowany przede wszystkim do tych osób, które posiadają już wyższe wykształcenie z zakresu programowania i chciałyby dalej szkolić swoje umiejętności. To studia idealne dla osób, które są absolwentami takich kierunków jak np. informatyka, informatyka stosowana lub wszelkie pochodne kierunków technicznych.

Zajęcia dydaktyczne w programie studiów mają przede wszystkich charakter praktyczny. Podczas zajęć studenci będą uczyć się programować aplikacje na urzadzenia mobilne działające w różnych systemach, np. na Androidzie lub iOS.

Poza tym studenci poznają podstawy programowania aplikacji oraz główne trendy na tym rynku. Kierunek Programowanie urządzeń mobilnych jest kierunkiem niszowym i stosunkowo nowym, można studiować go m. in.

na uczelniach wyższych w Poznaniu. Studia kończą się zdaniem egzaminu, który ma charakter praktyczny. Zadaniem studenta jest przygotowanie aplikacji na urządzenie działające w konkretnym systemie.

Przed absolwentem tego kierunku stoi dużo możliwości jeżeli chodzi o rynek pracy. Mogą pracować agencjach internetowych lub na znlecenia agencji marketingowych i reklmowych. Ze znalezieniem pracy nie powinni mieć większych problemów, gdyż pracodawcy bardzo cenią umiejętność programowania a co też ważne – dobrze ją nagradzają.

Średni zarobek absolwentów tego kierunku nawet kilkukrotnie przewyższa średnią krajową zarobków.

Laboratorium programowania urządzeń mobilnych