Nowoczesna pedagogika studia

Pedagogika już od wielu lat jest na liście najpopularniejszych kierunków studiów, które są wybierane przez absolwentów szkól średni. W zależności od wybranej specjalizacji absolwenci pedagogiki mogą pracować w szkołach, przedszkolach, szkołach specjalnych czy ośrodkach wychowawczych. Obecnie w ich pracy zauważa się nowe potrzeby stąd też wzięło się rosnące zapotrzebowanie na tzw. nowoczesną pedagogikę, która od tej tradycyjnej różni się tym, że wykorzystuje nowoczesne metody edukacji. Nowoczesna pedagogika to studia przeznaczone dla osób, które ukończyły już pedagogikę i pracują na co dzień z dziećmi lub młodzieżą. Podczas toku studiów poznają nowe, wcześniej przez siebie jeszcze nie praktykowane, metody nauczania i pracy z dziećmi. Metody te bardzo często opierają się o tzw.

zasady behawioralne. Są szczególnie przydatne w pracy z osobami opóźnionymi w rozwoju lub z wadami rozwojowymi. Nowoczesna pedagogika znajduje szerokie zastosowanie przede wszystkim w pracy z osobami autystycznymi. To właśnie w ośrodkach dla dzieci i młodzieży autystycznej najczęściej można się spotkać ze stosowaniem metod nowoczesnej pedagogiki. Absolwent tego kierunku studiów musi zdać egzamin teoretyczny, złożyć pracę dyplomową oraz odbyć praktykę zawodową np. w przedszkolu, szkole lub ośrodku wychowawczym. Po skończeniu studiów będzie mógł pracować nie tylko z osobami chorymi, ale także w szkołach i przedszkolach kształcących zdrowe dzieci, a stawiających na wykorzystywanie najnowszych metod wychowawczych i edukacyjnych.