Web designer studia

Studia z web designu przygotowują studentów do tworzenia stron internetowych. Samo tworzenie jest pojęciem bardzo szerokim i rozumie się pod nim zarówno planowanie, projektowanie jak i ostateczne wdrażanie strony internetowej. Studia na tym kierunku są zaplanowane w ten sposób, aby do każdego z kolejnych etapów przygotować studenta oddzielnie. Studenci zatem najpierw spotykają się w programie studiów z przedmiotami teoretycznymi, które uczą ich planowania stron internetowych.

Uczą się m.in. zagadnień związanych z nawigacją takiej strony. W kolejnej części, czyli tej dotyczącej projektowania, studenci spotykają się z przedmiotami takimi jak np.

UX designer, które zajmują się badaniem doświadczeń użytkownika, na które wpływa m.in. funkcjonalność oraz użyteczność strony. Duża część zajęć będzie dotyczyła programowania, dlatego też przydatne okażą się umiejętności matematyczne oraz zdolność do analitycznego myślenia i przetwarzania informacji.

Na studiach z web designu studenci spotkają się z bardzo szerokim spektrum przedmiotów. Będą mieli m.in. zajęcia z architektury stron www oraz programowania.

Studenci nauczą się planowania przestrzeni strony internetowej oraz współdziałania m.in. takich elementów jak filmy, dźwięki oraz obrazy. Głównym celem, jaki mają osiągnąć absolwenci tego kierunku jest zdobycie wiedzy z tego zakresu, jak tworzyć strony internetowe będące dobrym i skutecznym kanałem komunikacji.

Jak sprawić, by użytkownicy chętnie je odwiedzali i spędzali na nich dłuższy czas w celu poszukiwania informacji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to studia human resources.