UX designer – studia

UX designer czyli z języka angielskiego User experience to tzw. doświadczenie użytkownika. Studia z tego zakresu są stosunkowo nowe i kształcić w tym kierunku można się zaledwie od kilku lat. Mówiąc najogólniej – UX designer są to wszystkie wrażenia, jakich może doświadczyć użytkownik strony internetowej. W studiach na tym kierunku chodzi zatem o to, aby twórców stron internetowych przygotować do tworzenia ich najbardziej zoptymalizowanych wersji, najprzyjemniejszych dla użytkownika w odbiorze. Jednak studia z zakresu UX designer to nie tylko doświadczenia użytkowników w odniesieniu do stron internetowych. Przedmioty na tym kierunku przygotowują studentów także do tworzenia oprogramowań a nawet urządzeń elektronicznych. Podczas studiów na tym kierunku studenci spotkają się m.in.

z przedmiotami dotyczącymi projektowania od strony graficznej oraz użytkowej. Studenci dowiedzą się, jak tworzyć np. stronę internetową, by była ona dla odbiorcy możliwie najbardziej przyjazna w odbiorze oraz funkcjonalna. Za najważniejszą cechę dobrze zaprojektowanej strony internetowej uważa się to, że przynosi ona użytkownikom pozytywne doświadczenia. Na tym kierunku studiów studenci dowiedzą się, jak projektować, tworzyć i wdrażać produkt atrakcyjny i interesujący dla odbiorcy, jak podnosić jego funkcjonalność oraz użyteczność. Wśród przedmiotów w programie studiów znajdą się m.in. zajęcia z grafiki oraz z projektowania. Studenci nauczą się też tworzenia produktów ergonomicznych oraz użytecznych. Przydatne na tym kierunku studiów mogą okazać się dobre zdolności informatyczne – warto zainteresować się dodatkowym kierunkiem z dziedziny obsługi komputerów. Celem uzyskania dodatkowych informacji można wpisać w polu wyszukiwania „Poznań studia informatyka” i przejrzeć dostępne oferty.