Service design managament

Service design managament to nic innego jak projektowanie usług. Jest to obecnie coraz popularniejszy i cieszący się rosnącym zainteresowaniem kierunek studiów.

Wynika to zapewne przede wszystkim z tego, że usługi w Polsce coraz szybciej się rozwijają i są głównym źródłem rozwoju państwa. Nic więc dziwnego z tym, że młode osoby chcą bliżej zapoznać się z działaniem usług, gdyż daje im to pewność pracy w przyszłości.

Studia z zakresu projektowania usług będą przydatne dla osób pracujących w wielu sektorach – zarówno dla managerów prywatnych firm biznesowych jak i dla pracowników usług publicznych. Program tych studiów jest bowiem na tyle praktyczny i uniwersalny, że pomoże w pracy zawodowej każdemu managerowi.

Podczas zajęć studenci nauczą się m.in.

prognozowania przyszłych trendów oraz zmian w sektorze usług. Dowiedzą się też jak planować usługi uwzględniając przy tym grono swoich klientów, tzn.

jakie są ich potrzeby, oczekiwania i jakie mają możliwości finansowe. Studia service design managament mają charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny.

Część teoretyczna to przede wszystkim zajęcia w formie konwersatoriów, które prowadzone są przez zawodowców i mają na celu przedstawienie zasad teoretycznych tego zagadnienia. Część praktyczna ma charakter warsztatów, podczas których studenci pracują przy realizacji projektów wspólnie, w grupach zajęciowycha, pod okiem osób, które na co dzień pracują w zawodzie związanym z zarządzaniem i projektowaniem usług.

animacje w reklamie i sztuce