Infobrokering Poznań studia

Infobroker to nowy i na polskim rynku pracy jeszcze mało znany zawód, jednak od pewnego czasu cieszy się on coraz to większym zainteresowaniem wśród absolwentów. Na czym polega praca infobrokera a wcześniej studia przygotowujące do pracy w tym zawodzie? Infbroker to mówić prościej osoba zajmująca się informacjami – ich wyszukiwaniem, przetwarzaniem, analizowaniem, przesyłaniem, przechowywanie etc. Osoby pracujące w tym zawodzie mają na co dzień styczność z informacjami technicznymi, ekonomicznymi jak i naukowymi, stąd też wymagana jest od nich duża elastyczność. Studia przygotowujące do zawodu infobrokera także są bardzo szerokie, jeżeli chodzi o zakres nauczanych przedmiotów.

Studia podyplomowe na tym kierunku można studiować m.in. na poznańskich uczelniach. Studia kształcą przede wszystkim pod kątem wyszukiwania informacji i wykorzystywania do tego skutecznych narzędzi.

Informacje takie są przede wszystkim poszukiwane na zamówienie konkretnego klienta, stąd też infobroker musi być przygotowany do pracy z klientem. Jego zadanie będzie bowiem polegało nie tylko na wyszukaniu i zarchiwizowaniu informacji, ale także na ich dostosowaniu do klienta i ich przekazaniu. Infobroker w trakcie studiów musi być przygotowany do pracy z różnymi źródłami informacji, którymi są np. media, biblioteki, archiwa czy strony internetowe.

Musi umieć także zebrane informacje odpowiedni zebrać i przechować, stąd też w programie studiów nie zabraknie przedmiotów związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i przechowywaniem informacji.

infobrokering Poznań