Dziennikarstwo Poznań studia

przedsiębiorcze dziennikarstwo niezmiennie już od wielu lat cieszy się ogromną popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Nic w tym dziwnego – wbrew powszechnej opinii jest to kierunek, który daje wiele możliwości na rynku pracy, zwłaszcza jeżeli bierze się pod uwagę szereg specjalizacji, jakie można studiować w ramach tego kierunku. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bo tak brzmi pełna nazwa tego kierunku studiować można na wielu poznańskich uczelniach wyższych. W każdym przypadku studentów obowiązuje pula obowiązkowych przedmiotów oraz tych, które wiążą się ściśle z wybraną specjalizacją. W ramach przedmiotów ogólnych studenci dziennikarstwa spotkają się m.in. z takimi przedmiotami jak prawo, ekonomia, filozofia, prawo prasowe, nauka o komunikowaniu, logika, retoryka i erystyka, gatunki dziennikarskie oraz etyka dziennikarska. Do puli podstawowych i obowiązkowych przedmiotów zalicza się też historię, m.

in. historię Polski XX wieku oraz najnowszą historię polityczną. W ramach specjalizacji studenci mogą wybierać pomiędzy kilkoma opcjami. Studiować mogą np. dziennikarstwo sportowe i zarządzanie w sporcie, reklamę i promocję, zarządzanie komunikacją w biznesie, nowe media lub public relations. Na tych specjalnościach studencie będę zarówno w teorii jak i praktyce mierzyć się ze ściśle zawodowymi przedmiotami. W ramach każdego poziomu studiów studenci są też zobowiązani do odbycia kilkutygodniowej praktyki zawodowej. Najczęściej jest to okres od dwóch do sześciu tygodni.