Doradztwo studia

Doradztwo to popularna obecnie dyscyplina, którą można wybrać jako specjalizację m.in. na studiach związanych z pedagogiką lub psychologią, można też studiować je w trybie studiów podyplomowych. Czego uczy ten kierunek studiów, dla kogo jest dedykowany i jakie umiejętności nabędzie jego absolwent? Doradztwo to studia kierowane przede wszystkim do osób, która pracują lub też wiążą swoją przyszłą pracę zawodową z dyscypliną związaną z doradztwem zawodowym lub gospodarczym.

Studia te są kierowane przede wszystkim do tych osób, które mają już pewne doświadczenie z praca w danej branży. W programie studiów znajdą się m.in. podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii oraz socjologii.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy z klientem – zarówno biznesowym jak i indywidualnym. Będą szkoleni z zakresu tego jak rozmawiać i umiejętnie wpływać na swoich rozmówców. Stąd też w programie studiów nie zabraknie przedmiotów związanych m.in.

z prowadzeniem negocjacji oraz wywieraniem wpływu społecznego. Studia te kończą się złożeniem pracy dyplomowej oraz egzaminem teoretycznym i z obrony złożonej pracy. Absolwenci tego kierunku są przygotowani m.in.

do pracy w biurze pracy, biurze doradztwa zawodowego, doradztwa gospodarczego lub w działach HR wielkich firm i korporacji oraz jako coach kariery. Wiedza z zakresu doradztwa (np. zawodowego lub gospodarczego) jest szczególnie doceniana przez pracodawców, którzy często nawet swoim obecnym pracownikom proponują wyspecjalizowanie się w tej dziedzinie.

Co studiować by analizować big data?: data science studia w CDV Poznań